Děkujeme za návštěvu našeho eshopu, přejeme Vám příjemné nákupy, radostné dny plné sluneční pohody, spokojenosti a především zdravíčka:)
Novinky
01.01.2023
Provozní doba
Vážení zákazníci,   aktuální provozní dobu výdejního místa pro osobní odběr zakoupeného zboží na našem e-shopu puncochyoda.cz naleznete (ZDE): děku... číst celé
07.01.2023
Recenze
Hodnocení s odznakem Ověřená recenze pochází od zákazníků, kteří hodnocený produkt u nás v minulosti prokazatelně zakoupili, vyplnili a zaslali dotazn... číst celé
21.02.2022
Prodáváme srdcem
Jsme rádi, že jsme se stali součástí krásného nového projektu Prodáváme srdcem, který se zaměřuje na malé e-shopy (o které se stará maximálně 6 lidí).... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.puncochyoda.cz          

Majitel/Odpovědná osoba: Dana Říhová Stránská – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR pod Č.j.: ZIV/U4846/2019/Kra I, IČ: 61040908,  není plátce DPH

Jednatel: Oldřich Říha – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR, IČ: 41163869, není plátce DPH

Kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

Kontaktní adresa pro doručování: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

Adresa výdejního místa pro osobní odběr: Lohniského 843/27, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00 (vchod z ulice Lamačova 14)

E-mail:puncochyoda@seznam.cz

Mobil: 775 366 900, 607 120 627, 605 999 645

č.účtu:2001615196/2010 (VS - číslo objednávky)

Předmět podnikání: prodej zboží textilního, punčochového a ponožkového včetně doplňků - velkoobchod a maloobchod

 

OBSAH:

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. PROVOZNÍ DOBA
 5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
 8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ (DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN)
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 13. DORUČOVÁNÍ
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1.1 Prodávající  internetového obchodu www.puncochyoda.cz, je podnikatel - fyzická osoba Dana Říhová, kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5, 152 00, zapsaný v Živnostenském rejstříku ČR, pod IČ.: 61040908, E-mail:  puncochyoda@seznam.cz (dále jen „prodávající“). Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby v rámci ČESKÉ REPUBLIKY dle platné a účinné legislativy.

1.2 Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2.1 Spotřebitel je fyzická osoba, která při jednání, uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2.2 Podnikatelobchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou, či osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.puncochyoda.cz (dále jen "webová stránka") a to prostřednictvím webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

 1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 2.1 Kupující může bez registrace nebo na základě registrace provedené na webové stránce www.puncochyoda.cz přistoupit do uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

 2.2 Při registraci na webové stránce www.puncochyoda.cz  nebo při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě změny údajů v uživatelském účtu je kupující povinen změny doplnit, a následně aktualizovat, případně o doplnění požádat prodávajícího.

 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícímu doporučujeme zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, zejména neumožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek) nebo o zrušení uživateského účtu kupující sám požádá v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů (Vše o nákupu - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

 2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Předmětem kupní smlouvy jsou produkty nabízené prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní internetových stránek  www.puncochyoda.cz, které jsou výslovně uvedené v objednávce kupujícího. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné (nejsme plátci DPH).  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatického rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

3.4 Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, a o způsobu času dodání zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5 Objednat zboží lze prostřednictvím:

 • internetového obchodu, vyplněním objednávky na stránkách www.puncochyoda.cz 
 • e-mailu puncochyoda@seznam.cz (s uvedením všech náležitostí potřebných pro vyřízení objednávky jako je název zboží, počet kusů, barva, velikost, způsob dopravy a platby, adresa dodání)

3.6 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen "objednávka") obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží po zvolení barvy, velikosti a počtu kusů "vloží" kupující do nákupního košíku kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU")
 • Způsobu úhrady (v hotovosti na výdejním místě, bezhotovostně bankovním převodem/platební kartou, na dobírku)
 • Způsobu dopravy (osobní odběr na výdejním místě,  Zásilkovna - upřesňuje příloha Cena a způsob dopravy) V RÁMCI ČR
 • Nákladech spojených s dodáním zboží (pouze v Kč)
 • Kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa)
 • Konečné ceně za celý nákup (cena za zboží včetně zvoleného způsobu dopravy, dále společně jen jako "objednávka")

3.7 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat, případně smazat všechny údaje zadávání při objednávání zboží.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU zavazující k platbě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.8 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a následně přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí elektronickou poštou informativním e-mailem na zadanou elektronickou poštu kupujícího. Na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.  Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při objednání. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.  Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit a to na písemném základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) písemně nebo telefonicky požádat kupujícího o dodatečné  potvrzení objednávky. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce prodávající nemůže splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.10 Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva, reklamační řád, obchodní podmínky a veškeré dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce. Při případných sporech bude postupováno výhradně dle platného práva ČR a spory budou řešeny soudy ČR v českém jazyce pro výklad smlouvy.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby.

3.12 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou plné úhrady kupní ceny jeho převzetím.


4. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes nabídku našeho internetového obchodu www.puncochyoda.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Objednávky vyřizujeme v pracovní dny dle aktuální provozní doby PO-PÁ 10.00-18.00 hod - viz KONTAKTY (v období letních prázdnin máme v pátek zavřeno), mimo státních svátků platných v ČR, případně nařízení vlády ČR a mimo plánované dovolené včetně inventur dodavatelů (termín je vždy viditelně uveden na webovém rozhraní úvodní stránky puncochyoda.cz) a to v co nejkratší možné době závisle na skladové dostupnosti zboží, zvoleném způsobu platby a dopravy, nejpozději však do 30 dnů.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Veškeré konečné ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez DPH (nejsme plátci DPH) v Kč pouze v rámci ČR. Ceny za zboží jsou konečné bez nákladů na dopravu a zvoleného způsobu platby. Nabídka prodávaného zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. Cena již objednaného zboží je platná ve chvíli potvrzení objednávky prodávajícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, to platí v případě, že je zboží doručováno v rámci ČR.

5.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena platba v celkové výši objednávky bankovním převodem na účet prodávajícího.

5.4 Cena za zboží i za dopravu je součástí objednávacího formuláře. Kupující má možnost se seznámit a měnit ještě před odesláním objednávky se všemi náležitostmi i s celkovou cenou za celý nákup.

5.5 V případě platby v hotovosti, na dobírku ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží (způsob platby je závislý na aktuálních nastavených podmínkách dopravce Zásilkovna). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy (pokud nebylo písemně smluveno jinak)

5.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7 Prodávající vystaví kupujícímu ohledně platby provedené na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu, kterou zašle elektronicky na elektronickou adresu kupujícího (na vyžádání v tištěné podobě). V případě platby na dobírku a bezhotovostní platby bude faktura zaslána elektronicky při zadání objednávky do systému dopravce ve zprávě o vyřízené objednávce, při platbě osobního odběru v hotovosti bude faktura spolu s potvrzením o zaplacení objednávky elektronicky obratem po uhrazení zboží.

 

5.8 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 5.8.1 Platba v hotovosti - osobní odběr - OD 1.2.2023 nelze na adrese výdejního místa platit v hotovosti.  Zboží lze uhradit platební kartou  přímo na výdejním místě, případně doporučujeme platbu bankovním převodem, platební bránou ComGate nebo použití QR kódu.  Zboží Vám bude vydáno na základě sdělení čísla objednávky zaslaného na Vaší mailovou adresu.  Fakturu předává prodávající spolu se zbožím a současně zasílá elektronicky e-mailem. 
 • 5.8.2 Bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího, č.účtu: 2001615196/2010 (VS-prosíme o uvedení čísla objednávky, pro usnadnění platby je součástí faktury  QR kód) vedené u Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“), číslo účtu je součástí každé objednávky. Po odeslání objednávky se zobrazí potřebné údaje pro převod peněžní částky tj. číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol (číslo objednávky). V tomto případě bude zboží vyexpedováno po obdržení příslušné částky na účet prodávajícího dle zvoleného způsobu dopravy.
 • 5.8.3 Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate Payments - doporučujeme platbu vytvořit a odložit s vyčkáním potvrzení skladové dostupnosti objednaného zboží.
 • 5.8.4 Platba v hotovosti nebo kartou na dobírku na pobočkách dopravce Zásilkovna.cz  místo určí kupující v objednávce (*)

 * Platba v hotovosti na dobírku přepravní službou Zásilkovna.cz ČR. Zboží je možné dopravit na odběrné místo, které je součástí sítě Zásilkovna.cz. Odběrné místo si kupující vybere při objednání zboží. Přepravce běžně dodává zásilky dle svých odběrných míst v ČR do 48 hodin (po Praze při odeslání objednávky  v průběhu dopoledne před příjezdem řidiče do 24 hodin) od převzetí zásilky. Dopravce Zásilkovna nabízí rozšířenou službu balík do ruky, kterou nabízíme pouze při platbě objednávky předem.   Ceník je uveden v sekci VŠE O NÁKUPU -  CENY A ZPŮSOB DOPRAVY. Hotovost přebírá přepravce přímo na odběrném místě (nebo je doručeno kupujícím předem na účet prodávajícího). PODMÍNKY PRO VÝDEJ ZÁSILEK SE ŘÍDÍ AKTUÁLNÍMI PRAVIDLY DOPRAVCE ZÁSILKOVNA (detailně níže pod obchodními podmínkami) - vždy aktualizováno   VŠE O NÁKUPU -  CENY A ZPŮSOB DOPRAVY 

5.9 Úhradou a převzetím zboží byla uzavřena kupní smlouva a kupující se stává majitelem zboží.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE

6.1 Kupující spotřebitel má na základě kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů.

6.2 Tento režim je možné uplatnit vždy, když je smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, je tedy možné jej použít i tehdy, kdy si zákazník zboží vyzvedne osobně.

6.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

a) zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

b) zboží zapečetěném v obalu (originálním uzavřeném obalu), které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

c) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.4 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.3. či jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce zboží převezme zboží. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, ideálně s uvedením čísla objednávky, kontaktních údajů kupujícího, datem nákupu a s uvedením čísla účtu pro vrácení peněžních prostředků. Vyplněný formulář může zaslat kupující prodávajícímu elektronickou poštou na adresu puncochyoda@seznam.cz, nebo na kontaktní adresu provozovatele. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě jeho přijetí.

6.5  V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí  peněžní prostředky přijaté od kupujícího bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i tehdy, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou dopravou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

6.6 V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy  ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, vrátí zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, jakém zboží převzal. U punčochového a ponožkového zboží a současně spodního prádla upozorňujeme, že je nezbytné, aby zboží bylo v souladu s ochranou zdraví a hygienickými předpisy, nebo obecnými hygienickými zásadami.

6.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží  (nekompletní, poškozené zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě spotřebiteli vrací jen takto sníženou cenu.

6.8 Je-li současně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

7.1 Prodávající není povinen vždy uzavřít kupní smlouvu a to zejména s kupujícím, který dříve (nebo po zaslání objednávky) podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

7.2 Prodávající si vyhrazuje  právo zrušit již potvrzenou objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, není aktuálně navyrobeno nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

7.3 Prodávají si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že vystavená cena je chybná (například z důvodu chyby při hromadném zpracování dat).

7.4 V těchto případech prodávající vždy písemně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhradní výběr jiného zboží, případně odstoupením od kupní smlouvy). V případně úplné úhrady kupujícím bude částka vrácena obratem zpět na účet kupujícího.

7.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, případně požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Nepotvrzení objednávky ze strany kupujícího může být důvodem k odstoupení od návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2 Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5 Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu a kompletnost zboží při jeho převzetí. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány. 

8.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží upravují Dodací podmínky na horní liště webových stránek puncochyoda.cz pod názvem VŠE O NÁKUPU – Dodací podmínky  (detailně níže pod obchodními podmínkami).


9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 9.2.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • 9.2.2 se zboží hodí k účelu, pro který ji kupující považuje a s nímž prodávající souhlasil a 
 • 9.2.3 je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu 

9.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • 9.3.1 je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • 9.3.2  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, případně že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. 
 • 9.3.3  věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a
 • 9.3.4 věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

9.4 Ustanovení čl. 9.3 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některé vlastnosti věci liší a kupující s tím před uzavřením kupní smlouvy souhlasil.

9.5 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:  

 • 9.5.1  má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění nebo výměnu
 • 9.5.2 prodávající vadu odmítl odstranit
 • 9.5.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy nebo
 • 9.5.4 je zjevné, že vada nebude odstraněna 

S ohledem na sortiment punčochového zboží, jedná se na základě předchozí domluvy především o výměnu za bezvadné zboží.

9.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třicetí (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne a jiné lhůtě. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě přijetí. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu reklamace, včetně potvrzení případné opravy, době jejího trvání, případně písemné zamítnutí reklamace.

9.7 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující například elektronicky vyplněním formuláře umístěného na webovém rozhraní stránky  www.punchochyoda.cz ,(VŠE O NÁKUPU-FORMULÁŘE KE STAŽENÍ) mailem na adresu puncochyoda@seznam.cz  nebo písemně na kontaktní adresu prodávajícího Gabinova 864/3, Praha 5, telefonicky +420 605 999 645 v provozní době. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Po obdržení sdělení o uplatnění reklamace bude doklad obratem elektronicky potvrzen a zaslán zpět kupujícímu.

9.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád na horní liště webových stránek puncochyoda.cz pod názvem VŠE O NÁKUPU – Reklamační řád

9.9. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li kupující právo do jednoho měsíce po uplynutí lhůty,  právo uplatnění zaniká.


10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ (DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN)

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3 Vyřízení stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. 

10.4 K Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6 Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním platné a účinné legislativy o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu aby ve smyslu Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), detailně popisujeme v horní liště našeho e-shopu (kopie níže pod obchodními podmínkami)Vše o nákupu - ochrana osobních údajů;

 


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1  Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení  plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Ochrana osobních údajů. 

12.2 Své zákonné povinnosti související s ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


13. DORUČOVÁNÍ

13.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu puncochyoda@seznam.cz, prodávající doručuje korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo zákaznickém účtu.

13.2 Kupující má vždy možnost doručování odmítnout (např. e-mailem).


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud vztah založený  kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.2 Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

14.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná v souladu s platnou a účinnou legislativou ČR.

14.5 Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spolu s Reklamačním řádem.

14.6 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, loga a dalšího obsahu prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

14.7 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14.8 „Zákon o evidenci tržeb ze dne 1.3.2017 byl zrušen1.1.2023. 

14.9 RECENZE - Hodnocení s odznakem Ověřená recenze pochází od zákazníků, kteří hodnocený produkt u nás v minulosti prokazatelně zakoupili, vyplnili a zaslali dotazník našemu obchodníhmu partnerovi společnosti Heureka Group. Společnost Heureka Group nás informuje o přidaném hodnocení vždy elektronicky s uvedením čísla objednávky a odkazem textu na stránky Heureka. Žádné recenze nemažeme, neupravujeme a zobrazujeme všechna pozitivní i negativní hodnocení. Zaslané hodnocení bez vyplnění textového příspěvku se nezobrazuje v článku recenzí, ale je započítáno do celkového hodnocení obchodu.Případné recenze zákazníků UVEDENÉ PŘÍMO U VÝROBKU v našem e-shopu puncochyoda.cz NEOVĚŘUJEME, NEMĚNÍME ANI NEMAŽEME. 

14.10 Kontaktní údaje prodávajícího Dana Říhová Stránská:

 • adresa pro doručování - Gabinova 864/3, PSČ-152 00, Praha 5-Hlubočepy
 • adresa elektronické pošty www.puncochyoda@seznam.cz,
 • adresa výdejního místa: Lohniského 843/27, PSČ-152 00, Praha 5–Hlubočepy, VCHOD Z ULICE LAMAČOVA 14 (viz: KONTAKTY )
 • telefon 605 999 645, 775 366 900. 

 V Praze dne 06. 01. 2023

 

 

Dodatek:

1) Cena a způsob dopravy

2) Dodací podmínky

3) Ochrana osobních údajů

 

CENA A ZPŮSOB DOPRAVY

Cena a způsob dopravy je součástí každé objednávky. Zboží je standardně expedováno dle zvoleného způsobu úhrady a zvoleného druhu dopravy-pokud je zboží skladem do druhého pracovního dne (závisle na době obdržení objednávky). Cena dopravy je konečná a platná POUZE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

Nově pro Vás nabízíme platební bránu ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana) pro pohodlnější nakupování (doporučujeme platbu odložit a vyčkat potvrzení skladové dostupnosti vybraného zboží).

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám prosíme kontaktujte společnost: ComGate Payments, a.s. adresa: Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ:

 1. Osobní odběr na Barrandově v Praze 
 2. Osobní odběr na výdejním místě
  1. Zásilkovna.cz - Dopravce dodává zboží předané do 12.00 hod v předpokládaném termínu dodání po Praze 24 hodin, u ostatních odběrných míst 48 hodin od převzetí zásilky;
 3. Doručení na adresu
  1. Zásilkovna.cz - doručení na adresu v ČR (bankovní převod) * - předpokládaný termín dodání od převzetí zásilky dopravcem jsou 2-3 pracovní dny,  nejdéle do 30 dnů pro odevzdání věci spotřebiteli.

 

Dopravné při nákupu nad 1.500,00 Kč je s doručením na Vámi vybrané VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY POUZE ZA 30 KČ.

 

1. OSOBNÍ ODBĚR 

 • Na výdejním místě, které se nachází v ulici Lohniského 843/27, Praha 5 -Hlubočepy, vchod - roh Chaplinova náměstí a Lamačovy ulice, cca 30 metrů od autobusové a tramvajové zastávky Chaplinovo náměstí, („červená zastávka“) na straně od centra (Anděl, Smíchovské nádraží směr Sídliště Barrandov), mapu a fotografie naleznete na našich stránkách www.puncochyoda.cz - KONTAKTY
 • Pro urychlení vyřízení objednávky doporučujeme platbu bankovním převodem na účet 2001615196/2010 (VS-číslo objednávky), platbu kartou nebo využití QR kódu. 
 • Zboží lze při přebírání objednávky uhradit platební kartou (účtenku při platbě v hotovosti zasílá prodávající kupujícímu elektronicky emailem spolu s fakturou).
 • Pro výdej zboží si připravte ČÍSLO OBJEDNÁVKY, které Vám bylo elektronicky zasláno spolu s jménem. Bez tohoto čísla lze již uhrazené zboží vydat pouze při ověření osobních údajů (při platbě na prodejně stačí uvést jméno).
 • Pokud si zboží nestihnete vyzvednout do 3-tří pracovních dnů, dejte nám vědět mailem nebo telefonicky pro individuální domluvu vydání. Po uplynutí tohoto termínu Vám bude zaslána automatická zpráva s výzvou k vyzvednutí objednávky. V případě, že se nám neozvete, bude objednávka z kapacitních důvodů následující pracovní den automaticky stornována.
 • TERMÍN DODÁNÍ: - zboží máme skladem (ihned připraveno k vyzvednutí), 1-7 a 2-14 dní  (po obdržení zboží na naší prodejnu Vás budeme obratem informovat.

Osobní odběr platba předem

ZDARMA

Osobní odběr platba v hotovosti

ZDARMA

 

2. OSOBNÍ ODBĚR NA VÝDEJNÍM MÍSTĚ

2.1. ZÁSILKOVNA.CZ, Z-Point 

 • Vybrané zboží je možné dopravit na odběrné místo, které je součástí sítě Zásilkovna.cz, seznam odběrných míst naleznete na adrese https://www.zasilkovna.cz/kontakty-na-pobocky. Odběrné místo lze vybrat při objednávání zboží. Přepravce dodává zboží objednané do 12.00 hod v předpokládaném termínu dodání po Praze 24 hodin, u ostatních odběrných míst 48 hodin od převzetí zásilky. 
 • Hmotnost zásilky je do 5 kg.
 • Lze sledovat stav zásilky na adrese https://www.zasilkovna.cz/vyhledavani. Stačí zadat číslo zásilky Z xxx xxxx xxx, zaslané dopravcem, po zadání čísla uvidíte, kde se zásilka právě nachází. 
 • K vyzvednutí zásilky obdržíte "heslo pro vyzvednutí zásilky", které je automaticky zasíláno na mail i na mobil ve chvíli, kdy je zásilka připravena k výdeji (nezaměňte s informačními zprávami o podání a cestě zásilky).
 • Pro výdej zboží stačí sdělit obsluze výdejního místa Zásilkovny pouze zaslané heslo.
 • TERMÍN DODÁNÍ: - zboží skladem (dobírka, uhrazená objednávka-nejbližší svoz dopravce), předpokládaný termín doručení Praha 24 hodin, ostatní výdejní místa 48 hodin, dostupnost zboží 1-7 dní (po obdržení zboží na naší prodejnu) s předpokládaným termínem dodání Praha +24 hodin, ostatní výdejní místa + 48 hodin, na adresu + 2-3 pracovní dny od podání zásilky, nejpozději 30 dnů.

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovny - platba předem

79,00 Kč

Osobní odběr na pobočkách Zásilkovny - platba na dobírku

79,00 Kč + 39,00 Kč

(118,00 Kč)

Dopravné při objednávce zboží nad 1.500,00 Kč

30 Kč

 

3. DORUČENÍ NA ADRESU

3.1. ZÁSILKOVNA– DORUČENÍ NA ADRESU V ČR 

 • Společnost Zásilkovna.cz nabízí zasílání zásilek na jakoukoli adresu v ČR pro zásilky do 5 kg.
 • Zásilka je svezena na Depo, kde je Váš balíček předán a načten dopravcem Zásilkovna.cz. Dopravce doveze zboží až domů na adresu uvedenou v objednávce. 
 • Při zvolení způsobu dopravy doručení na adresu nelze zvolit způsob platby dobírkou (pouze předem bankovním způsobem).
 • TERMÍN DODÁNÍ: - zboží skladem (uhrazená objednávka-nejbližší svoz dopravce) Praha 24 hodin, u ostatních výdejních míst s předpokládaným termínem 48 hodin), dostupnost zboží 1-7 dní (po obdržení zboží na naší prodejnu) Praha +24 hodin, ostatní výdejní místa + 48 hodin, na adresu + 2-3 pracovní dny od podání zásilky, nejpozději 30 dnů.
Zásilkovna – doručení na adresu (platba bankovním převodem, platební brána)

119,00 Kč

 

2. DODACÍ PODMÍNKY

Objednávky na zboží, které je skladem přijaté v pracovní den dopoledne do 12.00 hod., budou expedovány nejpozději následující pracovní den (závisle na výběru způsobu úhrady a dopravy kupujícího). Objednávky obdržené odpoledne na zboží, které máme skladem, budou expedovány druhý pracovní den (závisle na  výběru způsobu úhrady a dopravy kupujícího). Skladová dostupnost zboží je uvedena u každého výrobku a je závislá na aktuální prodejní dostupnosti výdejního místa.

Pokud je u vybraného produktu uvedena doba expedice:

Skladem

jedná se o zboží, které je běžně skladem na prodejně (pokud není, jedná se výjmečně o výpadek jednotlivé velikosti nebo barvy běžně dostupného zboží a bude odesláno co nejdříve po doplnění skladu), závisle na výběru způsobu úhrady a dopravy kupujícího.

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY DODÁNÍ:

osobní odběr: ihned k vyzvednutí

dobírka: následující pracovní den po obdržení objednávky bude zboží předáno dopravci (předpokládaný termín dodání - Praha 24 hodin, u ostatních odběrných míst s předpokládaným termínem 48 hodin);

bankovní převod: následující pracovní den po obdržení platby bude zboží předáno dopravci (předpokládaný termín dodání - Praha 24 hodin, u ostatních odběrných míst s předpokládaným termínem 48 hodin, na adresu s předpokládaným termínem dodání dopravcem 2-3 pracovaní dny), maximálně do 30 dnů;

1-7 dní

jedná se o zboží, které je běžně skladem na prodejně i u dodavatele. Pokud dočasně nemáme zboží skladem na výdejním místě, běžně je nám doručeno od 2 do 5 pracovních dnů od objednání zboží (závisle na výrobci), s předpokládaným termínem dodání 7 pracovních dnů;

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY DODÁNÍ:

osobní odběr: po obdržení zboží na naší prodejnu s předpokládaným termínem dodání do 7 dnů

dobírka:  po obdržení zboží s předpokládaným termínem dodání do 7 dnů, bude objednávka předána dopravci (+předpokládaný termín dodání - Praha 24 hodin, u ostatních odběrných míst s předpokládaným termínem 48 hodin);

bankovní převod:  po obdržení zboží s předpokládaným termínem dodání do 7 dnů, bude objednávka předáno dopravci (+předpokládaný termín dodání - Praha 24 hodin, u ostatních odběrných míst s předpokládaným termínem 48 hodin, na adresu s předpokládaným termínem dodání 2-3 pracovaní dny), maximálně do 30 dnů;

2-14 dní

jedná se o zboží, které je potřeba objednat u výrobce (závisle na zvoleném výrobci) předpokládaný termín dodání  2 pracovní týdny s tolerancí 3 týdnů (jedná se především o zboží německé značky Glamory);

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY DODÁNÍ:

osobní odběr: po obdržení zboží na naší prodejnu s předpokládaným termínem dodání 14 dnů, maximálně do 30 dnů

dobírka:  po obdržení zboží s předpokládaným termínem dodání 14 dnů, bude objednávka předána dopravci (předpokládaný termín dodání - Praha +24 hodin, u ostatních odběrných míst s předpokládaným termínem +48 hodin), maximálně do 30 dnů;

bankovní převod:  po obdržení zboží s předpokládaným termínem dodání 14 dnů, bude objednávka předáno dopravci (+předpokládaný termín dodání - Praha 24 hodin, u ostatních odběrných míst s předpokládaným termínem +48 hodin, na adresu s předpokládaným termínem dodání 2-3 pracovaní dny), maximálně do 30 dnů

Na dotaz

jedná se například o sezónní zimní zboží poptávané v létě nebo naopak letní zboží poptávané v zimě, které lze objednat individuálně na základě předchozí domluvy s individuální domluvou;

Není skladem

jedná se o zboží, které dočasně není skladem u dodavatele ani navyrobeno u výrobce, ale nebylo staženo z výroby. V nastavení e-shopu nelze zboží přidat do košíku. Termín dostupnosti nelze předem potvrdit. Po naskladnění bude upravena skladová dostupnost zboží.

 

Doba dodání je orientační a závislá na vytíženosti dopravce. V období vánočních a velikonočních svátků je lépe počítat s prodlouženým termínem dodání, nejpozději dle platné legislativy do 30 dnů. O aktuálním stavu objednávky bude kupující co nejdříve elektronicky, případně telefonicky informován. 

 

Objednávky přes nabídku našeho internetového obchodu www.puncochyoda.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu POUZE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY.

Vyřizujeme objednávky v co nejkratší možné době závisle na skladové dostupnosti zboží, zvoleném způsobu platby a dopravy v naší aktuální provozní době.

 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zásilky (neporušený obal) a obsah zásilky dle objednávky bezprostředně po přijetí zboží. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít. Pokud poškozenou zásilku kupující převezme, doporučujeme poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, případně nafotit.

Poškozenou, neúplnou nebo zaměněnou zásilku doporučujeme obratem oznámit e-mailem na adresu prodávajícího a sepsat s dopravcem škodní protokol. Kupující zašle kopii protokolu o škodě se stručným popisem prodávajícímu. Dodatečná reklamace pro neúplnou nebo poškozenou zásilku nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, ale dává prodávajícímu možnost prokázání, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Prodávající bez zbytečného odkladu písemně potvrdí přijetí reklamace/protokolu.

V případě, že  nebude zboží, které je skladem prodávajícím doručeno (při splnění všech podmínek kupujícího) z důvodu ležících na straně prodávajícího do pěti pracovních dnů, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího (například právo na náhradu škody). Výjimku tvoří zboží, které je nutné objednat u výrobce – na tuto skutečnost bude kupující písemně upozorněn již při potvrzení objednávky.

Veškeré zboží je expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. Pokud nebude možné expediční lhůtu dodržet a to zcela nebo částečně, bude kupující o této skutečnosti obratem informován telefonicky nebo elektronicky. U zboží zaslaného přepravní službou (na dobírku), začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční doby považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího, který je součástí objednávky.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo již jednou nepřevzali objednané zboží požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající vystaví kupujícímu ohledně platby provedené na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu, kterou zašle elektronicky na elektronickou adresu kupujícího ve zprávě o vyřízené objednávce. V případě platby na dobírku a bezhotovostní platby bude faktura zaslána elektronicky při zadání objednávky do systému dopravce, v případě osobního odběru bude faktura elektronicky zaslána obratem po uhrazení zboží.

V případě, že je na základě požadavku kupujícího zvolen jiný, než nabízený způsob dopravy, nese kupující veškeré riziko spojené s náhradním dodáním.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ e-shopu www.puncochyoda.cz
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ e-shopu www.puncochyoda.cz

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR) v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů je Dana Říhová Stránská – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR pod Č.j.: ZIV/U4846/2019/Kra I, IČ: 61040908,  není plátce DPH(dále jen "správce nebo prodávající").

2. Kontaktní údaje správce jsou:

jméno: Dana Říhová Stránská

IČ: 61040908

DIČ: CZ6557021064

webová adresa: www.puncochyoda.cz

kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: puncochyoda@seznam.cz

Mobil: 775 366 900, 605 999 645

3. Zpracování osobních údajů provádí správce nebo správcem pověřená osoba. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o. se sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 37001 České Budějovice

b) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: e-mailová adresa puncochyoda@seznam.cz, mobil: 775 366 900, 605 999 645 .

5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává osobní údaje, které jste mu posklytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vámi zadané objednávky z nabídky e-shopu www.puncochyoda.cz, 

2. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Nezbytné údaje:

- jméno a příjmení

- adresa (fakturační adresa) 

- e-mailová adresa

- telefonní kontakt

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem e-shopu www.puncochyoda.cz v souladu GDPR;

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu,  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD);

- Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD) ve spojení s platnou legislativou o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

- evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran;

- při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky (jméno, příjmení, adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Doba uchování údajů

1. Správce uchovává údaje:

- po dobu nezbytně nutnou k výkonu práva a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (10 let od ukončení smluvního vztahu nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší);

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pro účely marketingu.

2. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny, tj. v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou:

- subdodavatelé podílející se na dodání zboží (dopravce Zásilkovna cz),  realizaci a provedení nezbytných účetních operací (Eshop-rychle), k zaúčtování plateb na základě kupní smlouvy (účetní, Eshop-rychle);

- zajišťující služby provozování e-shopu www.puncochyoda.cz (poskytovatel eshop-rychle.cz) a další služby v souvislosti s provozováním E-shopu;

- zajišťující marketingové služby (Heureka.cz).

VI.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.  Správce užívá osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.puncochyoda.cz cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chovní návštěvníků na webových stránkách;

- základní funkčnosti webových stránek

2. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo lze vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku, která je dostupná v dolní části webových stránek ("Se zpracováním osobních údajů můžete vyjádřit námitku úpravou svých preferencí ochrany soukromí."). Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o. se sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 37001 České Budějovice

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín

- Poskytovatelem služby Google Analytics, provozovatelé společnosti Google Inc. sídlem 1600 Amphithaetre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA

 

VII.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v souladu s GDPR máte:

- právo na informace

(máte právo kdykoli od nás požadovat informace bez udání důvodu o svých osobních údajích uložených u správce, o jejich původu, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám může správce nebo správcem pověřená osoba za všechny další kopie nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady (neplatí pro informace podávané elektronicky));

- právo na přístup ke svým osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů

(máte právo kdykoli sám/a opravit a aktualizovat své osobní údaje nebo o opravu požádat správce nebo správcem pověřenou osobu);

- právo na výmaz osobních údajů

(máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat o výmaz osobních údajů například prostřednictvím zaslání sdělení na e-mailovou adresu puncochyoda@seznam.cz  nebo kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Kmenové údaje, které není možné vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaší bezpečnost blokovány správcem, nebo správcem pověřenou osobou);

- právo na námitku proti zpracování osobních údajů;

(máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu);

- právo na přenositelnost osobních údajů

(údaje předáme Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci předáme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když to bude technicky možné);

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

(máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat písemně nebo elektronicky na adresu nebo na e-mail správce (viz Základní ustanovení I.) o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů).

 

2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s prodávajícím. K Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, mail: adr@coi.cz , web: www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele v souladu s platnými zákony ČR.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení obchodních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť od poskytovatele ESHOP-RYCHLE.CZ.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Tito nejsou oprávnění zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, s vyjímkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

4. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí EU.

5. Správce postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového obchodu www.puncochyoda.cz potvrzujete, že jste se dobrovolně seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší e-mailovou adresu, kterou jste správci posklytl/a.

Majitel/Odpovědná osoba: Dana Říhová – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR , IČ: 61040908

Kde nás najdete

Lohniského 843/27

Praha 5

vchod do prodejny je z ulice Lamačova!

Logo
Punčochy Óda Barrandov
PO-PÁ 10:00-18:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz