Děkujeme za návštěvu našeho eshopu, přejeme Vám příjemné nákupy, radostné dny plné sluneční pohody, spokojenosti a především zdravíčka:)
Novinky
01.01.2023
Provozní doba
Vážení zákazníci,   aktuální provozní dobu výdejního místa pro osobní odběr zakoupeného zboží na našem e-shopu puncochyoda.cz naleznete (ZDE): děku... číst celé
07.01.2023
Recenze
Hodnocení s odznakem Ověřená recenze pochází od zákazníků, kteří hodnocený produkt u nás v minulosti prokazatelně zakoupili, vyplnili a zaslali dotazn... číst celé
21.02.2022
Prodáváme srdcem
Jsme rádi, že jsme se stali součástí krásného nového projektu Prodáváme srdcem, který se zaměřuje na malé e-shopy (o které se stará maximálně 6 lidí).... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád internetového obchodu puncochyoda.cz          

pro prodej prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.puncochyoda.cz          

Majitel/Odpovědná osoba: Dana Říhová Stránská – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR pod Č.j.: ZIV/U4846/2019/Kra I, IČ: 61040908, není plátce DPH

Jednatel: Oldřich Říha – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR, IČ: 41163869, není plátce DPH

Kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

Kontaktní adresa pro doručování: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

Adresa výdejního místa pro osobní odběr: Lohniského 843/27, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00 (vchod do prodejny je z ulice Lamačova 14)

E-mail:puncochyoda@seznam.cz

Mobil: 775 366 900, 605 999 645

č.účtu:2001615196/2010

Předmět podnikání: prodej zboží textilního, punčochového a ponožkového včetně doplňků - velkoobchod a maloobchod

Nevíte si rady? NAPIŠTE NÁM

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 2. DÉLKA ZÁRUKY
 3. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 4. NÁLEŽITOSTI REKLAMACE
 5. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 6. ODPOVĚŠDNOST PRODÁVAJÍCÍHO
 7. ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO
 8. REKLAMACE A POUŽITÉ ZBOŽÍ
 9. INFORMACE O VÝMĚNĚ BEZVADNÉHO ZBOŽÍ
 10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
 12. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek (dále jen „reklamační řád“) prodávajícího: fyzická osoba Dana Říhová Stránská, kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5, 152 00, zapsaná v Živnostenském rejstříku ČR, pod IČ.: 61040908, E-mail: puncochyoda@seznam.cz (dále jen „prodávající“) a popisuje, jak postupovat při uplatnění práva z vadného plnění v záruční době (reklamaci zboží), které bylo zakoupeno prostřednictvím internetového obchodu www.puncochyoda.cz, dle platné a účinné legislativy o ochraně spotřebitele. 

1.2 Prodávající seznámí kupujícího s reklamačním řádem vhodným způsobem před vlastním nákupem. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před vlastním uskutečněním objednávky. Reklamační řád spolu s obchodními podmínkami je součástí (včetně formuláře o odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě) potvrzení každé objednávky.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

1.4 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Definice pojmů reklamačního řádu mají přednost před definicemi obchodních podmínek. Pokud tento reklamní řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován v obchodních podmínkách, chápe se ve významu právních předpisů ČR.

1.5 Jako nákupní doklad o záruce ke každému zakoupenému zboží slouží dodací list - faktura, která je automaticky vygenerována pod specifickým číslem v systému eshop-rychle.cz - číslo objednávky je uvedeno u variabilního symbolu pod číslem našeho účtu (dále jen "faktura"), která je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího spolu s číslem zásilky po zadání objednávky do systému dopravce ve zprávě o vyřízené objednávce. Faktura obsahuje zejména číslo faktury, číslo objednávky, kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, včetně e-mailové adresy, název zboží, množství, cenu za jednotlivé zboží, cenu zvoleného způsobu dopravy, dobírečné a celkovou konečnou cenu objednávky (nejsme plátci DPH).

1.6 V případě, že se na zakoupeném zboží prokáže reklamovatelná vada, kupující uplatňuje reklamaci písemnou formou například prostřednictvím reklamačního formuláře na stránkách www.puncochyoda.cz, e-mailem nebo písemně na kontaktní adresu prodávajícího. Dokument by měl obsahovat zejména jméno a příjmení kupujícího, datum nákupu, číslo objednávky, druh zboží a popis reklamace, kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy), podpis (pokud je reklamace uplatněna písemnou formou na adresu prodávajícího). Doporučujeme přiložit doklad (kopii) o zakoupení zboží. Po obdržení reklamace Vám bude v co nejbližším možném termínu zasláno písemné potvrzení. 

Případné reklamace vyřídíme do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu s platným právním řádem. V průběhu reklamačního řízení i při ukončení reklamačního řízení bude kupující písemně informován o způsobu vyřízení.


2. DÉLKA ZÁRUKY

2.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Záruční doba je zákonem stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.2 Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd). Taková charakteristika je vždy uvedena viditelně u zboží. Pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nepoškozené, nové a kompletní.

2.3 Jde-li o věc použitou, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede výrazně prodávající v dokladu o prodeji věci a v potvrzení objednávky.

2.4 U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


3. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

3.1 Při převzetí  objednaného zboží prostřednictvím smluvních přepravců, doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou (zejména zda není porušený obal svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky apod.). Pokud ano, má kupující právo zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě.  Pokud poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a sepsat s přepravcem zápis o škodě (doporučujeme poškozenou zásilku například vyfotit a pokud je to možné uchovat původní obal pro další případnou dodatečnou fotodokumentaci).

3.2 Poškozenou, neúplnou nebo zaměněnou zásilku je nutné neprodleně oznámit telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu prodávajícího (viz kontakty bod 1.1) a sepsat s dopravcem škodní protokol. Kupující zašle kopii protokolu o škodě se stručným popisem prodávajícímu emailem (scan), poštou nebo osobně. Dodatečná reklamace pro neúplnou nebo poškozenou zásilku nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, ale dává prodávajícímu možnost prokázání, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

3.3 Při převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zkontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí, především veškeré náležitosti oproti objednávce (druh zboží, počet kusů, barva, velikost..). O případném poškození zboží nebo nekompletnosti dodávky je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem, telefonicky nebo písemně (viz kontakty bod 1.1).

3.4 Při osobním odběru na výdejním místě prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat při předání a případné nesrovnalosti či vady, neúplnost objednávky ihned řešit s prodávajícím, na pozdější reklamace zjevných vad nelze brát zřetel.4. NÁLEŽITOSTI REKLAMACE

4.1 Uplatňuje-li kupující právo reklamovat zboží, oznámí tento stav nejlépe ihned po zjištění závady telefonicky (605 999 645, 775 366 900) a následně písemně e-mailem puncochyoda@seznam.cz na kontakty prodávajícího.

4.2 K uplatnění reklamace je potřeba písemné oznámení například pomocí Reklamačního formuláře (VŠE O NÁKUPU – Formuláře ke stáhnutí – FORMULÁŘ-REKLAMACE) nebo v písemné formě spolu se zbožím na adresu prodávajícího.

4.3 Kupující vyplní (například) reklamační formulář (jméno, příjmení, adresa, kontakty, číslo objednávky, datum nákupu, název reklamovaného zboží, popis reklamace (případně jak reklamace vznikla), datum odeslání zboží a zašle formulář prodávajícímu na výše uvedené kontakty.

4.4 Po obdržení oznámení reklamace bude kupujícímu v co nejkratší době zasláno potvrzení o přijetí reklamace, popřípadě žádost o doplňující informace k reklamaci na e-mail kupujícího.

4.5 Zboží je nejvhodnější zabalit do originálního obalu, pokud tento již nevlastní, na vlastní náklady zajistí nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána (doporučujeme zboží pojistit).

4.6 Zboží bude kupujícím zasláno jako doporučený balík/psaní (nikoli na dobírku) nebo podáno na jakémkoli výdejním místě Zásilkovny jako reklamační asistent po předchozí domluvě s prodávajícím.

4.7 V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou nebo vrácením peněžní částky z kupní ceny kupujícímu dle předchozí domluvy na určený účet nejpozději 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


 5. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující uplatňuje reklamaci:

 • písemně na kontaktní adresu prodávajícího
 • elektronickypuncochyoda@seznam.cz 

  například vyplněním Reklamačního formuláře viz příloha Reklamačního řádu. Formulář je volně ke stažení na www.puncochyoda.cz (VŠE O NÁKUPU – Formuláře ke stáhnutí – FORMULÁŘ – REKLAMACE)

 • osobně na adrese výdejního místa (nejlépe po předchozí písemné nebo telefonické domluvě).

Pro uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad o nákupu zboží a vyplněný formulář nebo jiný písemný dokument sdělení reklamace, který bude obratem potvrzen a zaslán zpět kupujícímu. V případě reklamace na adrese výdejního místa bude doklad potvrzen ihned.


6. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

6.1 Prodávající při prodeji zboží odpovídá za shodu zaslaného zboží s kupní smlouvou, tedy že prodávaná věc nemá vady, odpovídá ujednanému popisu a množství, je vhodná k účelu, k němuž se obvykle používá, jakož i jakosti funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a ujednaným vlastnostem (i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy) zejména že:

a) věc odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou, zejména reklamou nebo označením zboží;

b) věc je vhodná k účelu, pro který pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

c) věc odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy, včetně požadovaném provedení a  jakosti nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, věc je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, po případě návodu k montáži nebo instalaci ;

d) věc je dodána s příslušenstvím, včetně obalu (pokud je součástí dodání od výrobce), návodu a všech pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako nesoulad s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruka od dojití věci do místa určení. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se ze zákona za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Není–li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není–li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě jiné.

6.4 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto druhu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pro posouzení reklamace je nezbytné, aby reklamované zboží bylo čisté, úplně a v souladu s hygienickými předpisy, nebo obecnými hygienickými zásadami.

6.5 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nepřiměřeným zacházením nebo použitím, které jsou v rozporu s doporučenou údržbou výrobce a doporučením prodávajícího (viz MATERIÁL A ÚDRŽBA).

6.6 Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady pokud:

 • za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, či mechanickým poškozením nebo nadměrným používáním;
 • kupující před převzetím zboží o vadě věděl;
 • reklamace odporuje povaze zboží (uplynutí doby životnosti zboží, apod.);
 • se nejedná o rozpor s kupní smlouvou;
 • je-li vada viditelně označena na věci v době převzetí a pro takovou je sjednána sleva;
 • se jedná o vady vzniklé v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího nebo zásahem cizí osoby na zboží nebo jeho součásti.

7. ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

a) zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

b) zboží zapečetěném v obalu (originálním uzavřeném obalu), které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

c) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Kupující má právo uplatnění práva z vad:

7.2 jde-li o odstranitelnou vadu

 • za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží;
 • kupující může požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace;
 • není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží;
 • není-li výměna ani odstranění vady zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny;
 • jde-li o vady odstranitelné, které kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci, výměnu zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.

U punčochového zboží jsou za vady považovány zejména konstrukční vady.

7.3 jde-li o neodstranitelnou vadu

 • za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem a nemůže být užívána jako věc bez vady;
 • může kupující požadovat výměnu zboží;
 • může kupující od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny;
 • v případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

7.4 jde-li o jiné vady neodstranitelné (které nebrání řádnému užívání)

 • má kupující právo na výměnu zboží;
 • nepovažuje-li výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit;
 • kupující má stejná práva jako při vadách odstranitelných v případě, že oprava vadného zboží nebyla provedena ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.

 


8. REKLAMACE POUŽITÉHO ZBOŽÍ

- Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

- Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.  

- Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: užívání výrobku k nevhodnému účelu, v nevhodném počasí s teplotními rozdíly.

- Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje plnou funkčnost a životnost zboží. Popis materiálů a doporučení údržby výrobků naleznete na horní liště PRAKTICKÉ RADY – Materiál a údržba.


9. INFORMACE O VÝMĚNĚ BEZVADNÉHO ZBOŽÍ

Nabízíme naším zákazníkům prodlouženou lhůtu na výměnu bezvadného zboží (právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku ve čtrnácti denní lhůtě zůstává nedotčeno, podmínky upřesňují  obchodní podmínky,bod č.: 6.).

9.1 Zboží nenošené, nepoškozené v neporušeném originálním obalu lze vrátit do 1 měsíce od zakoupení prodávajícímu. Jedná se především o zboží nevhodně vybrané jako dárek (druh zboží, chybná velikost nebo nevhodná barva).

9.2 Pro urychlení jednání doporučujeme postup výměny předem individuálně domluvit telefonicky na tel. čísle: +420 775 366 900, nebo +420 605 999 645, elektronicky přes kontakty na stránce puncochyoda.cz, či písemně na adresu prodávajícího.

9.3 Poštovné hradí zákazník předem na účet prodávajícího 2001615196/2010 s variabilním symbolem objednávky dle zvoleného způsobu dopravy a platného ceníku "Cena a způsob dopravy". Vyměněné zboží lze zaslat zákazníkovi i na dobírku (poštovné+dobírečné) stejným způsobem jako u původní objednávky (pokud nebude individuálně domluveno jinak).

9.4 Neporušený výrobek zabalený v originálním obalu spolu s kopií faktury a vyplněným formulářem pro výměnu bezvadného zboží (VŠE O NÁKUPU-FORMULÁŘE KE STAŽENÍ-VÝMĚNA BEZVADNÉHO ZBOŽÍ) zašlete zpět na adresu prodávajícího viz výše jako doporučený balíček (nikoli na dobírku). Doporučujeme zásilku pojistit na odpovídající hodnotu. Zboží poškozené při přepravě z důvodu nevhodně zvoleného přepravního obalu nelze vyměnit. 

9.5 Výměna bude prodávajícím vyřízena co nejdříve (nejdéle do 30 dní od podání žádosti o výměnu bezvadného zboží, pokud se obě strany nedohodnou jinak), dle dostupnosti požadovaného zboží a následně bude zboží zasláno dle předem domluveného způsobu dopravy zpět kupujícímu na zadanou adresu po obdržení předem sjednaného poplatku za dopravu nebo na dobírku.


10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

10.1 Prodávající odpovídá ze zákona za vady zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 pracovních dnů od data uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace (nikoliv do vyzvednutí kupujícím), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě jiné.

10.2 Prodávající písemně potvrdí, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek. 

10.3 Pokud je oprávněná reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne pro nové zboží záruční doba znovu ode dne převzetí. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

10.4 Po vyřízení oprávněné reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího elektronicky e-mailem a zboží zašle na adresu kupujícího.

10.5 U použitého zboží lze ze zákona lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo u vad prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

10.6 Kupující má při oprávněné reklamaci právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

10.7 Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.


11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE ve 14 denní lhůtě

11.1 Kupující spotřebitel má na základě kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů.

11.2 Tento režim je možné uplatnit vždy, když je smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, je tedy možné jej použít i tehdy, kdy si zákazník zboží vyzvedne osobně.

11.3 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce u:

a) zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

b) zboží zapečetěném v obalu (originálním uzavřeném obalu), které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

c) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

11.4 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.3. či jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce zboží převezme zboží. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, ideálně s uvedením čísla objednávky, kontaktních údajů kupujícího, datem nákupu a s uvedením čísla účtu pro vrácení peněžních prostředků. Vyplněný formulář může zaslat kupující prodávajícímu elektronickou poštou na adresu puncochyoda@seznam.cz, nebo na kontaktní adresu provozovatele. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě jeho přijetí.

11.5  V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí  peněžní prostředky přijaté od kupujícího bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i tehdy, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou dopravou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

11.6 V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy  ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, vrátí zboží nepoškozené, čisté,  ve stavu a hodnotě, jakém zboží převzal. Pokud bylo zboží dodáno v originálním uzavřeném obalu, ze zdravotních a hygienických důvodů nelze obal otevřít.

U punčochového a ponožkového zboží a současně spodního prádla upozorňujeme, že je nezbytné, aby zboží bylo v souladu s ochranou zdraví a hygienickými předpisy, nebo obecnými hygienickými zásadami.

11.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží  (nekompletní, poškozené zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě spotřebiteli vrací jen takto sníženou cenu.

12. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

12.1 Prodávající není povinen vždy uzavřít kupní smlouvu a to zejména s kupujícím, který dříve (nebo po zaslání objednávky) podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

12.2 Prodávající si vyhrazuje  právo zrušit již potvrzenou objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, není aktuálně navyrobeno nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

12.3 Prodávají si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že vystavená cena je chybná (například z důvodu chyby při hromadném zpracování dat).

12.4 V těchto případech prodávající vždy písemně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhradní výběr jiného zboží, případně odstoupením od kupní smlouvy). V případně úplné úhrady kupujícím bude částka vrácena obratem zpět na účet kupujícího.

12.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, případně požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Nepotvrzení objednávky ze strany kupujícího může být důvodem k odstoupení od návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád je platný od 1.12.2022 a je volně k dispozici na stránkách www.puncochyoda.cz v sekci VŠE O NÁKUPU -  Reklamační řád. Případné změny Reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

V Praze 1.12.2022

Majitel/Odpovědná osoba: Dana Říhová – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR , IČ: 61040908

Kde nás najdete

Lohniského 843/27

Praha 5

vchod do prodejny je z ulice Lamačova!

Logo
Punčochy Óda Barrandov
PO-PÁ 10:00-18:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz