Děkujeme za návštěvu našeho eshopu, přejeme Vám příjemné nákupy, radostné Velikonoce plné jarní pohody, sluníčka a bohaté pomlázky:)
Novinky
01.01.2023
Provozní doba
Vážení zákazníci,   aktuální provozní dobu výdejního místa pro osobní odběr zakoupeného zboží na našem e-shopu puncochyoda.cz naleznete (ZDE): děku... číst celé
07.01.2023
Recenze
Hodnocení s odznakem Ověřená recenze pochází od zákazníků, kteří hodnocený produkt u nás v minulosti prokazatelně zakoupili, vyplnili a zaslali dotazn... číst celé
21.02.2022
Prodáváme srdcem
Jsme rádi, že jsme se stali součástí krásného nového projektu Prodáváme srdcem, který se zaměřuje na malé e-shopy (o které se stará maximálně 6 lidí).... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.puncochyoda.cz          

Majitel a odpovědná osoba: Oldřich Říha – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR, IČ: 41163869, DIČ:CZ6210281297

Kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

Adresa provozovny: Lohniského 843/27, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00, IČP: 1008807931

E-mail: puncochyoda@seznam.cz, puncochyoda@gmail.com

Mobil: 607 120 627, 605 999 645

č.účtu:2000355652/2010

Předmět podnikání: prodej zboží textilního, punčochového a ponožkového včetně doplňků - velkoobchod a maloobchod

 

OBSAH:

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
 3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 4. PROVOZNÍ DOBA
 5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
 8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ (DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN)
 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 13. DORUČOVÁNÍ
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1.1 Prodávající  internetového obchodu www.puncochyoda.cz, je fyzická osoba Oldřich Říha, kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5, 152 00, adresa provozovny: Lohniského 843/27, Praha 5 – Hlubočepy,  zapsaný v Živnostenském rejstříku ČR, pod IČ.: 41163869, DIČ: CZ6210281297, e-mail: puncochyoda@gmail.com, puncochyoda@seznam.cz (dále jen „prodávající“). Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby v rámci ČESKÉ REPUBLIKY dle platné a účinné legislativy.

1.2 Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2.1 Spotřebitel je fyzická osoba, která při jednání, uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2.2 Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku a nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání. Podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo odbornou činností či při samotném výkonu svého povolání nebo osoba, která jedná jménem podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.puncochyoda.cz (dále jen "webová stránka") a to prostřednictvím webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

 1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 2.1 Kupující může bez registrace nebo na základě registrace provedené na webové stránce www.puncochyoda.cz přistoupit do uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet").

 2.2 Při registraci na webové stránce www.puncochyoda.cz  nebo při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě změny údajů je nutné údaje kupujícím aktualizovat, případně doplnit nebo o doplnění požádat prodávajícího.

 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícímu doporučujeme zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, zejména neumožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek) nebo o zrušení uživateského účtu kupující sám požádá v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů (Vše o nákupu - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

 2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Předmětem kupní smlouvy jsou produkty nabízené prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní internetových stránek  www.puncochyoda.cz, které jsou výslovně uvedené v objednávce kupujícího. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Při detailní prohlídce produktu je uvedena pro orientaci malým písmem i cena bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

3.4 Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5 Objednat zboží lze prostřednictvím:

3.6 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen "objednávka") obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží po zvolení barvy, velikosti a počtu kusů "vloží" kupující do nákupního košíku kliknutím na tlačítko "KOUPIT")
 • Způsobu úhrady (v hotovosti na prodejně, platební kartou na prodejně, bankovním převodem, prostřednictvím Vašeho účtu PayPal, na dobírku)
 • Způsobu dopravy (osobní odběr, Česká pošta a.s., Zásilkovna - upřesňuje příloha Cena a způsob dopravy)
 • Nákladech spojených s dodáním zboží
 • Kupujícím (jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, identifikační číslo)
 • Konečné ceně za celý nákup (cena za zboží včetně zvoleného způsobu dopravy, dále společně jen jako "objednávka")

3.7 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit nebo vymazat obsah nákupního košíku i způsob zvolené dopravy nebo způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.8 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a následně přijetím objednávky dodavatelem. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí elektronickou poštou informativním e-mailem na zadanou elektronickou poštu kupujícího. Na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.  Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující zadal při objednání. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.  Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit a to na písemném základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) písemně nebo telefonicky požádat kupujícího o dodatečné  potvrzení objednávky. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce prodávající nemůže splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.10 Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva, reklamační řád, obchodní podmínky a veškeré dokumenty jsou vyhotoveny v českém jazyce. Při případných sporech bude postupováno výhradně dle platného práva ČR a spory budou řešeny soudy ČR v českém jazyce pro výklad smlouvy.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné základní sazby.

3.15 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou plné úhrady kupní ceny jeho převzetím.


4. PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes nabídku našeho internetového obchodu www.puncochyoda.cz přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Objednávky vyřizujeme v pracovní dny pondělí - čtvrtek od 8.00-12.00; 14.00-20.00 hod., pátek od 8.00 do 12.00 hod. ( v období letních prázdnin máme v pátek zavřeno) - dle standardní provozní doby kamenného obchodu viz KONTAKTY , mimo státních svátků platných v ČR a mimo plánované dovolené včetně inventur dodavatelů (termín je vždy viditelně uveden na webovém rozhraní úvodní stránky puncochyoda.cz) a to v co nejkratší možné době závisle na skladové dostupnosti zboží, zvoleném způsobu platby a dopravy.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Veškeré konečné ceny nabízeného zboží jsou uvedeny s DPH (jsme plátci DPH). U zboží v nabídce našeho e-shopu jsou ceny bez DPH (menšími černými čísly) a konečné ceny s DPH (velkými fialovými čísly). Ceny za zboží jsou konečné. Nabídka prodávaného zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. Cena již objednaného zboží je platná ve chvíli potvrzení objednávky prodávajícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, to platí v případě, že je zboží doručováno v rámci ČR.

5.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena platba v celkové výši objednávky bankovním převodem na účet prodávajícího.

5.4 Cena za zboží i za dopravu je součástí objednávacího formuláře. Kupující má možnost se seznámit a měnit ještě před odesláním objednávky se všemi náležitostmi i s celkovou cenou za celý nákup.

5.5 V případě platby v hotovosti, platební kartou, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující při bezhotovostní platbě je povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky) na účet prodávajícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (pokud nebylo písemně smluveno jinak).

5.7 Prodávající vystaví kupujícímu ohledně platby provedené na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu, kterou zašle elektronicky na elektronickou adresu kupujícího. V případě platby na dobírku a bezhotovostní platby bude faktura zaslána elektronicky při zadání objednávky do systému dopravce, v případě osobního odběru bude faktura elektronicky zaslána obratem po uhrazení zboží. Při platbě kartou bude doklad o zaplacení vystaven přímo na prodejně a faktura bude předána v tištěné podobě zákazníkovi. Prodávající je povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku (EET). Účtenku zasílá prodávající při osobním odběru kupujícímu elektronicky e-mailem spolu s fakturou. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.8 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Platba v hotovosti, platební kartou - osobní odběr na adrese prodejny: Lohniského 843/27, Praha 5 – Hlubočepy). Zboží lze zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Zboží Vám bude vydáno na základě sdělení čísla objednávky nebo jména, které jste obdrželi při potvrzení skladové dostupnosti zboží na Vaší mailovou adresu.
 • Bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího, č.účtu: 2000355652/2010 vedené u Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“), číslo účtu je součástí každé objednávky. Po odeslání objednávky se zobrazí potřebné údaje pro převod peněžní částky tj. číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol (číslo objednávky). V tomto případě bude zboží vyexpedováno po obdržení příslušné částky na účet prodávajícího dle zvoleného způsobu dopravy.
 • Elektronickým platebním systémem PayPal, který umožňuje platby z Vašeho účtu vedeného u PayPal, aniž by prodávající získal číslo Vaší platební karty. Účet si lze představit jako běžný bankovní účet, který se dá přímo napojit na internetové obchody po celém světě s okamžitým přesunem peněz. PayPal je rychlý, prověřený způsob realizace internetových plateb. V případě zvolení platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů poskytovatele elektronických plateb.
 • Platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.(*)(**)

* Zboží je možné kupujícímu zaslat Českou poštou s.p., která dodává zásilku kamkoliv po ČR do 24. hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceník je uveden v sekci VŠE O NÁKUPU -  CENY A ZPŮSOB DOPRAVY. Hotovost přebírá přepravce (nebo je doručeno kupujícím předem na adresu prodávajícího).

 ** Platba v hotovosti na dobírku přepravní službou Zásilkovna.cz ČR. Zboží je možné dopravit na odběrné místo, které je součástí sítě Zásilkovna.cz. Odběrné místo si kupující vybere při objednání zboží. Přepravce běžně dodává zásilky dle svých odběrných míst v  ČR  do 48 hodin (po Praze do 24 hodin) od převzetí zásilky. Dopravce Zásilkovna nabízí rozšířenou službu České pošty a.s. a DPD - doručení na adresu s podáním na výdejním místě Zásilkovna.cz. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceník je uveden v sekci VŠE O NÁKUPU -  CENY A ZPŮSOB DOPRAVY. Hotovost přebírá přepravce přímo na odběrném místě (nebo je doručeno kupujícím předem na účet prodávajícího).

5.9 Úhradou a převzetím zboží byla uzavřena kupní smlouva a kupující se stává majitelem zboží.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA/SPOTŘEBITELE

6.1 Kupující spotřebitel má na základě kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů.

6.2 Tento režim je možné uplatnit vždy, když je smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, je tedy možné jej použít i tehdy, kdy si zákazník zboží vyzvedne osobně.

6.3 Výjimku z tohoto ustanovení tvoří pouze případy uvedené u ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zní:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

6.4 Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, ideálně s uvedením čísla objednávky, kontaktních údajů kupujícího, datem nákupu a s uvedením čísla účtu pro vrácení peněžních prostředků. Vyplněný formulář může zaslat kupující prodávajícímu elektronickou poštou na adresu www.puncochyoda.cz , puncochyoda@seznam.cz, nebo na kontaktní adresu provozovatele Oldřich Říha, Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě jeho přijetí.

6.5  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 obchodních podmínek prodávající vrátí  peněžní prostředky přijaté od kupujícího bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i tehdy, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou dopravou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6 V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy  ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, vrátí zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, jakém zboží převzal. U punčochového zboží a spodního prádla upozorňujeme, že je nezbytné, aby zboží bylo v souladu s hygienickými předpisy, nebo obecnými hygienickými zásadami.

6.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží  (nekompletní, poškozené zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě spotřebiteli vrací jen takto sníženou cenu.

6.8 Je-li současně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

7.1 Prodávající není povinen vždy uzavřít kupní smlouvu a to zejména s kupujícím, který dříve (nebo po zaslání objednávky) podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

7.2 Prodávající si vyhrazuje  právo zrušit již potvrzenou objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

7.3 Prodávají si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že vystavená cena je chybná (například z důvodu chyby při hromadném zpracování dat).

7.4 V těchto případech prodávající vždy písemně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhradní výběr jiného zboží, případně odstoupením od kupní smlouvy). V případně úplné úhrady kupujícím bude dohodnut způsob vrácení peněžních prostředků.

7.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Nepotvrzení objednávky ze strany kupujícího může být důvodem k odstoupení od návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího.


8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2 Je-li prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5 Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu a kompletnost zboží při jeho převzetí. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány. Prodávající je povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku (EET). Účtenku zasílá prodávající elektronicky e-mailem spolu s fakturou. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasem s obchodními podmínkami s elektronickým zasláním účtenky souhlasí. Při platbě platební kartou na prodejně, bude kupujícímu předána účtenka EET spolu s vytištěnou fakturou a objednávka v systému e-shopu vynulována.

8.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží upravují Dodací podmínky na horní liště webových stránek puncochyoda.cz pod názvem VŠE O NÁKUPU – Dodací podmínky


9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 9.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 9.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 9.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 9.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 9.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je ze zákona oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Záruční doba je zákonem stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

9.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující například elektronicky vyplněním formuláře umístěného na webovém rozhraní stránky  www.punchochyoda.cz ,(VŠE O NÁKUPU-FORMULÁŘE KE STAŽENÍ) mailem na adresu puncochyoda@seznam.cz  nebo písemně na kontaktní adresu prodávajícího: Oldřich Říha, Gabinova 864/3, 152 00 Praha 5-Hlubočepy, případně osobně (nejlépe po předchozí domluvě) na adrese provozovny ul. Lohniského 843/27, Praha 5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Po obdržení sdělení o uplatnění reklamace bude doklad obratem elektronicky potvrzen a zaslán zpět kupujícímu. V případě osobního dodání bude písemný doklad potvrzen ihned datumem přijetí, podpisem a razítkem provozovny.

9.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád na horní liště webových stránek puncochyoda.cz pod názvem VŠE O NÁKUPU – Reklamační řád.


10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ (DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN)

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3 Vyřízení stížnosti spotřebitele zajišťuje prodávající buď prostřednictvím vyplněného formuláře  "REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ-PRO NAHLÁŠENÍ REKLAMACE, která se nachází na horní liště rozhraní stránky VŠE O NÁKUPU - FORMULÁŘE KE STAŽENÍ nebo vyplněním elektronické adresy puncochyoda.cz, případně mailem nebo písemně na doručovací adresu prodávajícího Oldřich Říha, Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00. Informaci o způsobu vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající v co možná nejkratší době po obdržení stížnosti na elektronickou adresu kupujícího.

10.4 K Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním platné a účinné legislativy o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu aby ve smyslu Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), detailně popisujeme v horní liště našeho e-shopu -  Vše o nákupu - ochrana osobních údajů;

 


12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1  Správce užívá osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.puncochyoda.cz cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chovní návštěvníků na webových stránkách;

- základní funkčnosti webových stránek

12.2 Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

12.3 Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo lze vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku, která je dostupná v dolní části webových stránek ("Se zpracováním osobních údajů můžete vyjádřit námitku úpravou svých preferencí ochrany soukromí."). Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

12.4 Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

12.5 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

12.6 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli například:

- Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 


13. DORUČOVÁNÍ

13.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu puncochyoda@seznam.cz, prodávající doručuje korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo zákaznickém účtu.

13.2 Kupující má vždy možnost doručování odmítnout (např. e-mailem).


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud vztah založený  kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.2 Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

14.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě v souladu s platnou a účinnou legislativou ČR a není přístupná třetím osobám.

14.5 Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spolu s Reklamačním řádem.

14.6 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, loga a dalšího obsahu prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

14.7 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14.8 „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající od 1.3.2017 povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ Zákon č. 112/2016 Sb; o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm. a).

14.9 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - jméno-Oldřich Říha, ulice-Gabinova 864/3, PSČ-152 00, město-Praha 5-Hlubočepy, adresa elektronické pošty www.puncochyoda@seznam.cz, adresa provozovny: ulice-Lohniského 843/27, PSČ-152 00, město-Praha 5–Hlubočepy, telefon 605 999 645, 607 120 627. Mapa provozovny včetně popisu jak nás najdete je umístěna na horní liště webových stránek www.puncochyoda.cz v kolonce KONTAKTY.


 V Praze dne 01. 05. 2018

 

 

 

 

 

Majitel/Odpovědná osoba: Dana Říhová – podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR , IČ: 61040908

Kde nás najdete

Lohniského 843/27

Praha 5

vchod do prodejny je z ulice Lamačova!

Logo
Punčochy Óda Barrandov
PO-PÁ 10:00-18:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz